Jorns malerier fra Læsø

Foto: Bernth Christensen ©

Fotografier taget af Frank Lund, Bangsbohave 1969-70 ©

ASGER JORNS VÆRKER MALET PÅ LÆSØ


Tom Christoffersen har inviteret til en undersøgelse af hvilke indtryk og oplevelser Asger Jorn kunstnerisk og personligt fik ud af købet af huset på Læsø midt i Kattegat.

Jorns liv og færden taget i betragtning er det ikke muligt at fastslå om han malede 10, 20 eller 35 billeder på Læsø, eller om han skrev afgørende afsnit af sit posthumt udgivne 2-binds værk om Gotlands Didrek på øen.

Men personer der har kendt Jorn og besøgt ham på Læsø, og fotos fra huset, kan hjælpe os på vej til at finde ud af, om dette afsides sted med det nordiske lys satte sig spor i hans kunst. De billeder, der er påbegyndt, afsluttet eller ligefrem blevet til på øen, er spredt ud i verden, men måske har de fællestræk, der peger på stedet for deres tilbliven.

Det synes jeg er interessant og jeg glæder mig til at medvirke.

– Dorte Kirkeby Andersen Mag.art